Παρασκευή, 1 Μαΐου 2009

Θεματικοί άξονες του συνεδρίου

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να τοποθετηθούν πάνω σε θέματα που σχετίζονται με:

  • τη διδασκαλία και εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως πρώτης/μητρικής, δεύτερης/ ξένης,
  • τις νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις,
  • τις νέες τεχνολογίες στη γλωσσική διδασκαλία,
  • τις κοινωνικοπολιτισμικές παραμέτρους στη διδασκαλία των γλωσσών,
  • την επιμόρφωση εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως πρώτης/μητρικής, δεύτερης/ξένης,
  • την εξ αποστάσεως διδασκαλία,
  • τη διαπολιτισμική διάσταση στη διδασκαλία της γλώσσας,
  • τα αναλυτικά προγράμματα για τη γλωσσική διδασκαλία,
  • τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας για παιδιά με ειδικές ανάγκες ή με μαθησιακές δυσκολίες,
  • τη διαμόρφωση συμβατικού και εναλλακτικού διδακτικού υλικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου